Yshopnoosa.com

Hur du vill visa en linjal på PowerPoint 2007

Hur du vill visa en linjal på PowerPoint 2007

Om du vill visa en linjal i PowerPoint 2007, tar det lite tid att göra så. Visa linjalen i PowerPoint-presentationen är användbart om du vill visa hur långt är något indragen eller om du vill placera ett objekt en viss längd från ett annat objekt. Efter du Visa linjalen, kommer det att finnas på alla PowerPoint-presentationer tills du tar bort den.

Instruktioner

1 Öppna PowerPoint och klicka på "Visa" i den övre menyn. Menyfliken "Visa" öppnas. Det finns alternativ att ordna fönstren, zooma och Visa en linjal på menyfliken "Visa".

2 Titta i avsnittet "Visa/Dölj" i menyfliken View. Du kan visa eller dölja stödlinjer, ett meddelandefält eller en linjal här.

3 Markera rutan bredvid "Härskare." En linjal öppna överst och till vänster i PowerPoint-presentationen.

Tips & varningar

  • Om du vill ta bort linjalen, öppna menyfliken "View" och avmarkera den markerade rutan bredvid "Härskare."