Yshopnoosa.com

Hur du lägger till en enkel webb blankett

Även om formuläret som du behöver för din webbplats är enkelt, kräver du måste följa om du vill bokföra det åtminstone grundläggande kunskaper och en allmän förståelse för hur HTML-kodning fungerar. När du lägger till en enkel beställningsformulär, måste du lägga till tre element på sidan. Först måste du lägga till ett blanksteg för kontaktinformation, andra behöver du ett avsnitt där kunden gör sin beställning och senast du behöver en Skicka-knapp.

Instruktioner

1 Logga in på din webbserver.

2 Öppna HTML-sidan som du vill använda ditt beställningsformulär ska visas:

3 Infoga följande kod efter < body >-taggen:

< tr >

< td bredd = "340" align = "rätt" >< färg = "#FF0000" > namn < / font >< /td >

< td bredd = "10" >< /td >

< td bredd = "200" >< input type = "text" name = "Namn" storlek = "30" tabindex = "1" >< /td >

< /tr >

< tr >

< td bredd = "340" align = "rätt" >< färg = "#FF0000" > e-post < / font >

(Din bekräftelse kommer att skickas här): < /td >

< td bredd = "10" >< /td >

< td bredd = "200" >< input type = "text" name = "Email" storlek = "30" tabindex = "1" >< /td >

< /tr >

< tr >

< td bredd = "340" align = "rätt" > andra kontaktinfo: < /td >

< td bredd = "10" >< /td >

< td bredd = "200" >< input type = "text" name = "OtherInfo" storlek = "30" tabindex = "1" >< /td >

< /tr >

< tr >

< td bredd = "340" align = "rätt" >< /td >

< td bredd = "10" >< /td >

< td bredd = "200" >< /td >

< /tr >

< / table >

4 Infoga följande kod för att beställa inmatningsfält i dokumentet:

< tr >

< td bredd = "250" höjd = "31" >< b > artikelbeskrivning < /b >< /td >

< td align = "center" width = "100" höjd = "31" >< b > kvantitet < /b >< /td >

< td align = "rätt" höjd = "31" width = "60" >< b > pris < /b >< /td >

< td align = "rätt" höjd = "31" width = "140" >< b > totalt < /b >< /td >

< /tr >

< tr >

< td bredd = "250" > klass "A" Widgets < /td >

< td align = "center" width = "100" >

< input type = "text" name = "qtyA" size = "5" tabindex = "5" >< /td >

< td align = "rätt" width = "60" > 1,25 < /td >

< td align = "rätt" width = "140" >

< input type = "text" name = "rapportkolumn" storlek = "12" tabindex = "99" >< /td >

< /tr >

< tr >

< td bredd = "250" > klass "B" Widgets < /td >

< td align = "center" width = "100" >

< input type = "text" name = "qtyB" size = "5" tabindex = "5" >< /td >

< td align = "rätt" width = "60" > 2,35 < /td >

< td align = "rätt" width = "140" >

< input type = "text" name = "totalB" storlek = "12" tabindex = "99" >< /td >

< /tr >

< tr >

< td bredd = "250" > klass "C" Widgets < /td >

< td align = "center" width = "100" >

< input type = "text" name = "qtyC" size = "5" tabindex = "5" >< /td >

< td align = "rätt" width = "60" > 3,45 < /td >

< td align = "rätt" width = "140" >

< input type = "text" name = "totalC" storlek = "12" tabindex = "99" >< /td >

< /tr >

< tr >

< td bredd = "250" >< /td >

< td align = "center" width = "100" >< /td >

< td align = "rätt" width = "60" >< /td >

< td align = "rätt" width = "140" >< /td >

< /tr >

< tr >

< td bredd = "250" >

< p align = "rätt" >< b > TOTALER: < /b >< /td >

< td align = "center" width = "100" >< /td >

< td align = "rätt" width = "60" >< /td >

< td align = "rätt" width = "140" >

< input type = "text" name = "Totalsumma, som finns" storlek = "15" tabindex = "99" >< /td >

< /tr >

< tr >

< td bredd = "250" >< /td >

< td align = "center" width = "100" >< /td >

< td align = "rätt" width = "60" >< /td >

< td align = "rätt" width = "140" >< /td >

< /tr >

< / table >

5 Ersätta förekomsterna av "A", "B" och "C" och priserna (1,25$, $2,35 och $3,45) med namnen på produkter och priser.

6 Infoga "Skicka"-knappen genom nästa att ange denna kod:

< p >< /p >

< table border = "0" cellpadding = "0" width = "550" id = "Tabell3" >

< tr >

< td bredd = "563" >

< p align = "center" >

< input type = "Skicka" värde = "Skicka" name = "subButton" tabindex = "50" >

< input type = "Återställ" värde = "Återställ" name = "resetButton" tabindex = "50" >< /td >

< /tr >

< / table >

< / form >

7 Publicera sidan.