Yshopnoosa.com

Hur man skapar befolkningen pyramiderna Online

Hur man skapar befolkningen pyramiderna Online

Genom att visa en befolkning pyramid, som skildrar information baserat på metoden ålder/kön, kan du undersöka data som ålder, kön, förväntad livslängd och befolkningstillväxt. Om du är en avancerad användare av statistik, kan du använda ett kalkylbladsprogram för att skapa din befolkningspyramiden. Lyckligtvis, för resten av oss, det finns ett sätt att generera en befolkningspyramiden online.

Instruktioner

1 Samla dina data och reda ut det ordentligt inom åldersgrupperna. Kom ihåg att försöka hålla ett jämnt antal män och kvinnor inom varje åldersgrupp.

2 Hitta en webbplats för att skapa din befolkningspyramiden. Du kan komma åt ett gratis befolkningen pyramid verktyg genom att gå till statisticum.org. En länk finns i avsnittet resurser.

3 Skapa en rubrik och en underrubrik för din befolkningspyramiden. Ge både män och kvinnor en separat färg som ska användas för diagrammet, och kom ihåg att ange det år som uppgifterna samlades in, samt området och källa som det kommer från.

4 Infoga data i fälten som krävs. I den vänstra kolumnen, se till att åldersgrupperna sorteras från den yngsta till den äldsta. I den högra kolumnen, omfatta så många tikar och hanar som hamnar i alla åldersgrupper.

5 Skriv in ditt namn och e-postadress och klicka på "Skicka" för att visa din befolkningspyramiden.