Yshopnoosa.com

Hur att omdirigera en webbsida i IIS

Om du flyttar en webbsida på Microsoft IIS-servern, användare kommer inte att kunna komma åt den på den gamla platsen och alla länkar till den på andra webbplatser kommer att brytas. Korrigera problemet genom att konfigurera en redirect så att begäranden för den gamla webbsidan omdirigeras till den nya platsen på webbsidan.

Instruktioner

1 Öppna IIS-hanteraren genom att klicka på "Start", att skriva "inetmgr" i sökrutan på Start-menyn och trycka på "Enter".

2 Expandera den lokala datorn i listan till vänster i IIS-hanteraren genom att klicka på pilikonen till vänster.

3 Högerklicka på en webbplats eller katalog som du vill omdirigera och klicka på "Egenskaper".

4 Klicka på "Hem katalogen," "Virtuell katalog" eller "Katalogen" flik överst i fönstret "Egenskaper".

5 Klicka på "A omdirigering till en URL-adress" under "Innehållet för den här resursen bör komma från."

6 Ange det nya URL i rutan "Omdirigera till". Till exempel omdirigera begäranden för "http://www.yoursite.com/old" till "http://www.yoursite.com/new" genom att skriva "http://www.yoursite.com/new" i rutan "Omdirigera till".

7 Klicka på "OK" i fönstret "Egenskaper".