Yshopnoosa.com

Hur till öppen en PDF-fil med PHP

Transportabel dokument formaten eller PDF, är en öppen standard som utvecklats av Adobe för att dela dokument. Om du öppnar en PDF-fil i PHP med hjälp av standard funktionen för att öppna filer, kommer du inte att kunna förstå innehållet i PDF-filen eftersom det är kodad i standarden. Lyckligtvis, PHP ger ett inbyggt bibliotek som kallas "PDFlib" för att hantera PHP-filer. Om du vill öppna en PHP-fil, måste du använda metoder i objektet PDFlib.

Instruktioner

1 Skapa en ny PHP fil i en editor. Exempelvis skriv:

Nano openpdf.php

2 Skapa en ny PDF-resurs. Exempelvis skriv:

<? php

$p = nya PDFlib();

3 Använd funktionen "PDF_begiin_document" för att öppna PDF-filen. Exempelvis skriv:

<? php

om (! $p -> begin_document ("myfile.pdf", "")) die ("kan inte öppna PDF-filen!");

? >

4 Lämna redaktör och spara programmet. Navigera till filen openpdf.php i en webbläsare och kör den för att kontrollera om eventuella fel.

Tips & varningar

  • Även om du kan finna det dokumenterat, inte använda funktionen "PDF_open_file" eftersom det har utfasats sedan PDFlib version 6.