Yshopnoosa.com

Hur till ändra portar för MS Outlook

Hur till ändra portar för MS Outlook

MS Outlook är mer än bara ett e-postprogram--det var utformad som en personal information manager som kan användas som ett fristående program, eller arbeta tillsammans med en MS Exchange-Server. Tillägg från tredje part är väl integrerade med Outlook och MS Visual Studio kan användas av utvecklare för att skapa anpassade program för integrering med Outlook. Om din computern system är redan använder den porten som används av Microsoft Outlook som standard, kommer du behöva ändra porten som Outlook använder för att programmet ska fungera korrekt.

Instruktioner

1 Öppna Outlook.

2 Klicka på "Verktyg"-menyn och välj sedan "Kontoinställningar".

3 Välj det konto som ska ändras och klicka på "Ändra".

4 Klicka på "Fler inställningar" på skärmen Byt e-postkonto.

5 Välj den "fliken Avancerat."

6 Vänster-klicka i rutan "Utgående server (SMTP)" och ändra din port från 25 till en annan hamn som 2525 eller 26.

7 Klicka på "OK" och "Avsluta".

Tips & varningar

  • SMTP använder normalt port 25. När du ändrar porten, rekommenderas det generellt att port 2525 användas. Andra föreslagna portar är 23, 26 eller 587.
  • Om du är ansluten till ett företagsnätverk, ges kontrollera med systemadministratören innan du gör ändringar till din SMTP-port för att vara säker på att den port du väljer tillgång till Internet.