Yshopnoosa.com

Hur man skickar massmail med Microsoft Exchange Server

Hur man skickar massmail med Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server är ett samverkande kommunikation som används i organisationer och företag. Med hjälp av server, kan du dra nytta av olika funktioner i Microsoft Outlook, inklusive dela kalendrar och kontaktlistor. Du kan också skapa distributionslistor, som är samlingar av kontakter som du e som en grupp. Till exempel, om du ofta skicka massmail till säljteamet, kan du skapa en distributionslista med e-postadresser till alla i gruppen. Sedan, när du skickar ett meddelande, alla i gruppen får den.

Instruktioner

1 Skapa en distributionslista. Klicka på "Arkiv"-menyn i Microsoft Outlook. Klicka på "Nya". Välj "Distributionslista."

2 I rutan Namn skriver du ett namn på distributionslistan, som "Sales Team."

3 På fliken Distribution väljer du "Välj medlemmar."

4 Välj den adressbok som du vill välja från i listan adressbok. Eftersom du är en Microsoft Exchange Server, kommer du se globala adressboken som innehåller alla användare som ingår i organisationens nätverk.

5 Skriv ett namn på en person som du vill inkludera i listan i fältet Sök. När namnet kommer upp, Välj det och klicka på "Medlemmar". Upprepa detta för varje person som du vill inkludera i en distributionslista. Distributionslistan sparas i mappen Kontakter.

6 Öppna ett nytt meddelande och skriv din e-postadress att skicka till gruppen. Skriv namnet på distributionslistan i till-fältet tills den visas. Då skickas meddelandet till den distributionslista som du skapat.