Yshopnoosa.com

Hur installera Flash Player på Firefox Portable

Hur installera Flash Player på Firefox Portable

Firefox Portable är en avskalad, lätt version av webbläsaren Firefox. För att möjliggöra rörlighet för webbläsaren, är programvaran avsedd att köra från ett USB-/ USB-minne. Adobe Flash Player kan installeras som en plug-in till Firefox Portable webbläsaren på en USB-enhet. För att slutföra installationen, två filer extraheras från installationsfilen Adobe Flash Player, och sedan kopieras till katalogen Firefox Portable plugin på USB-enheten.

Instruktioner

1 Hämta den senaste fullständiga versionen av Adobe Flash Player. Spara installationsprogrammet på din hårddisk.

2 Hämta och installera verktyget Universal Extractor.

3 Öppna programmet Universal Extractor. Navigera till filen Adobe Flash Player-installation ned i steg 1.

4 Extrahera två filer från Flash Player installationsfilen och spara till hårddisk. Extrahera filerna:

FlashPlayer.xpt NPSWF32.dll 5 Navigera till filerna från föregående steg. Välj båda filerna.

6 Kopiera filerna till katalogen Firefox Portable plug-in på USB-enheten. Om standardinstallationen för Firefox Portable installationen användes, är katalogen för att kopiera filerna till:\Mozilla Firefox\plugins

7 Testa installationen genom att använda webbläsaren Firefox Portable, och navigera till en webbplats som använder Adobe Flash plug-in, som YouTube.com och en video eller bildspel som kräver Flash Player.