Yshopnoosa.com

Att infoga ett radmatningstecken i SED

Seden är en befalla lina redigerande redskap används för att ändra filer automatiskt i operativsystemen Unix och Linux. Syntaxen är "sed" / search_pattern/replacement_string / "" "search_pattern" portion är karaktär sting du vill ersätta i filen. "replacement_string" är de tecken som du vill infoga i stället för söksträngen. Du kan inte använda de "/ n" nya linje karaktär som ersättande sträng eftersom det är jokertecknet används av Sed för att söka efter en ny rad. I stället måste du använda en bokstavlig nya linje karaktär skapad genom att trycka på "Enter".

Instruktioner

1 Öppna ett terminalfönster.

2 Skriv den första delen av kommandot "sed's: en: A." Tryck på "Enter". Avsluta kommandot på nästa rad med ":" < old_file > new_file "för att ersätta alla förekomster av gemena"a"med versalt"A"följt av en newline.

3 Skriv kommandot "cat new_file" för att visa ändringar.