Yshopnoosa.com

Hur du använder redigeraren i C1FlexGrid

Om du organiserar data genom Componentone's FlexGrid verktyg, kan du redigera data med hjälp av C1FlexGrid redaktör. Detta kan du ändra kolumnrubriker och data inom, eftersom FlexGrid inte använder radrubriker. Hur kommer du åt redaktör är inte så självklart som det borde vara, men när du får i, gör ändringar är enkelt. Du kan redigera data själv eller hur den visas.

Instruktioner

1 Öppna din FlexGrid datauppsättning.

2 Välj "Design" i menyn "Visa".

3 Klicka på "Egenskaper".

4 Klicka på ellipserna ("...") under "Cols."

5 Högerklicka på fönstret som dyker upp och välj "Designer."

6 Klicka på listrutan och bläddra till "C1FlexGrid uppgifter." Välj "Designer" i fönstret som dyker upp. C1FlexGrid redigeraren öppnas.

7 Klicka på någon kolumn huvudet eller data rutan för att markera den. Du kan skriva in nya siffror eller bokstäver för att ändra data.

8 Ändra storlek på kolumnerna genom att dra deras gränsar till höger eller vänster.

9 Klicka på en kolumn för att ändra dess egenskaper för bildskärm (i den vänstra rutan).

10 Klicka på "OK" när du är klar redigering att stänga redigeraren.