Yshopnoosa.com

Hur man skapar kostnad & bekostnad blad i Excel

Hur man skapar kostnad & bekostnad blad i Excel

Kostnad och utgift täcker är något som alla företagare och egenföretagare måste ha på plats och uppdatera regelbundet. Dessa skivor kan också användas av en genomsnittlig person som planerar en semester, renovering eller liknande händelse eller projekt. Microsoft Excel-program kanna bli mycket hjälpsam i att hjälpa dig att hålla reda på och att lägga upp alla kostnader och utgifter som kan uppstå, oavsett vad syftet.

Instruktioner

1 Öppna ett tomt Microsoft Excel-kalkylblad.

2 Skriv ner de nödvändiga kategorierna för kalkylbladet. Gemensamma kategorier för kostnader och utgifter av företag, exempel till kontorsmaterial, programvara och utrustning, rättsliga och bokföringsmässiga, Porto, reklam, resor och organisation avgifter. Välj kategorier som är specifika för ditt ändamål för bladet kostnad och utgift.

3 Ange datumet i den första kolumnen i Excel-kalkylbladet.

4 Skriv en kolumn för "Betalningsmottagare" av de kostnader och utgifter bredvid kolumnen "Datum".

5 Lägg till alla ytterligare kategorier i följande kolumner. Till exempel kan kolumn C i kalkylbladet vara "Kontorsmaterial," kolumn D "Programvara och utrustning" och så vidare.

6 Scrolla ner några rader och lägga till "Totalt" längst ned i kolumnen "Betalningsmottagare".

7 Markera alla rader från strax under varje kategorirubrik till raden "Summa" för varje kategori.

8 Klicka på "Formler" från huvudmenyn. Klicka på "Autosumma." Detta kommer att lägga upp den totala kostnaden och kostnad för varje kategori och fortsätta att lägga upp totalt som du lägger till ytterligare kostnader och utgifter i den kategorin.

9 Touch "Kontroll" och "S" på tangentbordet och spara i Excel-kalkylbladet på datorn.