Yshopnoosa.com

Hur du ändrar en Monitor kabel

Bildskärmskabeln är vägen där information och bilder från din dator överförs och visas på bildskärmen. När du ersätter en kabel, måste du använda rätt kabel och portar för anslutning mellan bildskärmen och datorn.

Instruktioner

1

Leta upp motsvarande portar för att ansluta bildskärmen till datorn. Portarna är på baksidan av bildskärmen och på baksidan av datorn.

2 Ta bort den felaktiga kabeln genom att skruva loss de ferritkärnor ligger på sidorna av kabelanslutningen till både datorn och bildskärmen.

3

Anslut den nya kabeln till rätt port på monitorn och porten på PC monitor symbolen. Du kommer se att konfigurationen för varje hamn är en spegelbild av konfigurationen av kabel bifogad fil.

4 Slå på monitorn först, sedan datorn och kontrollera om normalt startar visas på skärmen, se till att bildskärmen är korrekt ansluten till datorn.

Tips & varningar

  • Använda bildskärmskabeln från tillverkaren eller en ersättning kabel kan köpas i en järnaffär för datorn som bästa Buy.Make säker på att du köper rätt bildskärmskabeln för datorn.
  • Kontrollera att PC, bildskärmar och alla andra dator enheter är alla avstängd innan du byter kabeln. Vara försiktig med att tvinga kabeln till porten som det kan böja några stift.