Yshopnoosa.com

Kan jag spåra en IP-adress?

Kan jag spåra en IP-adress?

Varje dator kontaktbar på Internet måste ha en IP-adress. Standardformatet för kommunikation över nätverk (inklusive Internet) kallas "klient-server". Klienten kontaktar servern med en begäran och servern svarar. Servern har känna klientens adress att svara klienten har veta serverns IP-adress att kontakta den. Således innehåller alla meddelanden som skickas över Internet käll- och IP-adressen.

IP-adress

Formatet på IP-adressen styrs av Internet Protocol "IP" i "IP adress" står för Internet Protocol. Varje dator som skickar meddelanden på Internet måste ha en IP-adress som är unik i världen. Om många datorer hade samma IP adress, skulle inte andra datorer veta vilket är rätt datorn att kontakta. Därför är det möjligt att spåra en IP-adress till den dator som använder den.

DNS-sökning

Webbsidor har adresser i stil med "www.address.com." Dessa är inte deras faktiska adresser. Varje "vänliga" www-stil URL behöver associeras med en IP-adress vara nåbar av andra datorer. När en användare skriver in en webbadress i en webbläsare, använder webbläsaren domännamnssystemet får den verkliga IP-adressen för platsen. Detta kallas en DNS-sökning och alla kan hitta IP-adressen till en webbadress genom att gå till en av de många webbplatser som erbjuder en DNS-sökning eller "whois" tjänst. IP-adresser kan mappas till webbadresser. Denna sökning kallas en omvänd DNS-sökning.

Läge

Det är också möjligt att spåra en IP-adress till dess geografiska ursprung. Detaljnivån som är tillgängliga beror på sofistikerat Internet-leverantören av avsändaren till en IP-adress och Detaljer anges när IP-adressen tilldelats. Vissa IP-adresser kan endast spåras till adressen för avsändarens Internet-leverantör. Andra kan vara lokaliserad till en gatuadress.

Skymmer faktorer

Vissa Internetleverantörer inte allokera en permanent IP-adress till varje kund. De tilldela en av en pool av IP-adresser de äger, vilket innebär att IP-adressen bifogas ett meddelande kunde ha kommit från en av valfritt antal kunder för att Internet-leverantör. Vissa Internet-användare maskera avsiktligt deras IP-adress antingen via en proxyserver eller genom att ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN). I dessa fall blir IP address i datapaket de av företaget äga proxyserver eller VPN och inte sant avsändaren av meddelandet.