Yshopnoosa.com

Vad är filen förlängning Pspscript?

Vad är filen förlängning Pspscript?

Tecken efter den sista perioden (eller "prick") i ett filnamn är filnamnstillägget, som berättar datorn vilket program att använda för att öppna filen. PSPSCRIPT är exempelvis filnamnstillägget för filen minfil. PSPSCRIPT.

Formatet

Vissa operativsystem placera inga gränser på längden på filtillägg. Flera program kan vara associerad med samma filnamnstillägg. Inte alla operativsystem använder filnamnstillägg.

Primära ansökan Association

Primära ansökan föreningen för filnamnstillägget PSPSCRIPT är Paint Shop Pro av Corel. Den ursprungliga utvecklaren var JASC Software, förvärvades av Corel 2004.

Andra föreningar för ansökan

Inga andra program med hjälp av tillägget PSPSCRIPT har registrerats i databasen filen förlängning på webben. Om någon finns, deras användning är sannolikt sällsynta.

Eventuella konflikter

En konflikt kan uppstå när flera program på en dator använder den samma arkivera utsträckande.

Konflikten lösning

Om du har installerat flera program på din dator som filen har filnamnstillägget PSPSCRIPT, kan du behöva ange vilket program som ska användas när du öppnar en PSPSCRIPT fil.