Yshopnoosa.com

Hur man kan kerna Text i PowerPoint på en Mac

När du skriver brev i ett visst teckensnitt, utrymmet mellan de enskilda bokstäverna är inte alltid de mest attraktiva eller den mest lämpade för ett visst tillfälle. Till exempel på vissa storlekar, kan det vara bättre att öka avståndet mellan bokstäverna i ett ord så att det ser bättre ut på avstånd. I andra fall, kan minskar avståndet mellan bokstäver göra det visas mer attraktivt för text i versaler. Öka eller minska avståndet mellan bokstäverna kallas "kerning", och det är en tillgänglig funktion i PowerPoint för Mac.

Instruktioner

1 Markera den text eller textruta i en PowerPoint-presentation som du vill kerna.

2 Gå till menyn "Format" och välj "Teckensnitt." Klicka på fliken "Teckenavstånd".

3 I menyn avstånd ange om du vill att texten "Expanderat" eller "Kondenserat." Använd upp och nedpilarna för att bestämma avståndet mellan bokstäverna.

4 Markera rutan "Kerning för teckensnitt" om du vill bara kerna teckensnitt av en viss storlek eller högre. Detta är ett bra alternativ att använda om du inkluderar kerning i textrutor med flera storlekar av teckensnitt och bara vill kerna text i större teckensnitt.

5 Klicka på "OK" för att tillämpa ändringarna på presentationen.