Yshopnoosa.com

Hur importera en PST-fil till en annan dator

Hur importera en PST-fil till en annan dator

Microsoft Outlook 2010 använder filer med filnamnstillägget PST för att lagra arkiverade meddelanden på datorn. En arkivfil är en samling av meddelande du har flyttat från e-postservern och vidare till din lokala hårddisk. Om du har en befintlig PST-fil som innehåller meddelanden, kan du Visa detta genom att importera den till Microsoft Outlook.

Instruktioner

1 Öppna Outlook och logga in.

2 Klicka på "File" överst på skärmen.

3 Klicka på "Öppna".

4 Klicka på "Öppna Outlook-datafil."

5 Navigera till platsen för din PST-fil. Din PST-fil kan vara i standard Outlook mappar eller på en plats du har valt. Standardplatserna för gemensamma icke-serveroperativsystem är:

enhet: \Users\user\Documents\Outlook Files\archive.pst (Windows 7 och Windows Vista)

enhet: \Documents and Settings \Local Data\Microsoft\Outlook\ (Windows XP)

6 Klicka på "Öppna". Meddelanden i arkivfilen visas under arkiv i navigeringsfönstret.