Yshopnoosa.com

Hur ska justeras ett textfält i HTML-formulär

Hur ska justeras ett textfält i HTML-formulär

Att korrekt anpassa ett textfält med hänvisning till text runt det används attributet "anpassa". Attributet "anpassa" för textfältet använder samma variabler som attributet "anpassa" för bilder. "Vänster" förlägger textfältet mot vänstermarginalen, med den text som visas till höger om fältet. "Rätt" förlägger fältet mot högermarginalen. "Texttop" justerar fältet med toppen av den högsta bokstaven i den aktuella raden. "Absmiddle" justerar fältet med mitten av den aktuella raden. "Absbottom" justerar fältet med botten av den aktuella raden.

Instruktioner

1 Öppna ett tomt dokument i valfri textredigerare som Windows Anteckningar.

2 Skapa HTML-dokumentet som vanligt.

3 Skriv rad "< input type ="text"storlek ="25"align ="absmiddle"> Skapa ett textfält som är i linje med mitten av den aktuella raden.

4 Avsluta HTML-dokumentet.

5 Spara dokumentet med filtillägget ".html".

6 Visa justeringen genom att öppna dokumentet i en webbläsare.