Yshopnoosa.com

Hur man skriver till CSV med ColdFusion

Som ett utbrett används format, CSV- eller kommaavgränsade värden, för att lagra data i ett antal databasformat och plattformar. Köra de development server-baserade program är Adobe ColdFusion, ett programmeringsspråk som har utformats för att snabbt skapa och distribuera företagets Internet-applikationer. Med ColdFusion för att generera CSV-filer som kan användas av andra utveckling format är en relativt enkel och okomplicerad uppgift som kan utföras av utvecklare, från novis nivå till expert status.

Instruktioner

1 Initiera databasfrågan i ColdFusion genom att skriva följande kod:

< cfquery datasource="DataSource.Name#" namn = "export_contacts" >

Välj *

från TableName

< / cfquery >

Ersätt "DataSource.Name" och "export_contacts" med respektive namnen av konvertera filen och filnamnet som du vill namnge CSV-utdata.

2 Utgång ColdFusion datafilen genom att skriva följande rader med kod, som kommer att generera CSV-utdata. Efter detta exempel förblir filnamnen oförändrad:

< cffile åtgärd = "Skriv"

file="c:\directory\of\fileyouwant-to-convert"

output="Name, Order Number, Telephone Number, City, State"

addnewline="yes">3

Fylla i produktionen och CSV-export genom att slutföra omvandlingen med följande kodrader:

< cfoutput >

&lt;cfloop query="export_contacts">