Yshopnoosa.com

Hur importerar jag kontakter från Microsoft Outlook till Outlook Express?

Outlook Express ingick i vissa versioner av Windows (upp till XP). Det endast hanterar e-post, medan mer robust Microsoft Outlook har e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Den fullständiga versionen kostar pengar vilket kanske inte är tillgängliga på en Windows dator. Lyckligtvis är det enkelt att överföra kontakter från Outlook till Outlook Express vid behov.

Instruktioner

Exportera från Outlook

1 Klicka på "Arkiv"-menyn i Outlook, klicka på "Importera och exportera."

2 Välj alternativet "Exportera till en fil" och klicka på "Nästa".

3 Markera den mapp där du vill spara kontaktfilen.

4 Välj alternativet "kommaavgränsade värden (DOS)" och klicka på "Nästa".

5 Ge filen ett namn i dialogrutan "Spara exporterade filen som" och klicka på "Spara".

Importera till Outlook Express

6 Öppna Outlook Express och klicka på "Arkiv", sedan "Importera".

7 Klicka på "Textfil (Comma Separated värden)" i fönstret som visas och klicka på Nästa.

8 Leta upp den fil du exporterade från Outlook i nästa fönster och klicka på "Nästa".

9 Mappa varje fält i filen till dess relativa fält i Outlook Express. Klicka på ett fält och sedan på "Ändra Mapping" du vill tilldela.

10 Klicka på knappen "Importera detta fält" när du är klar, klicka på "OK". Klicka på "Slutför" på nästa fönster till slut import.