Yshopnoosa.com

Hur man gör funktionella beroenden i Visio

Hur man gör funktionella beroenden i Visio

Microsoft Visio är ett effektivt verktyg för att skapa datamodeller, Unified Modeling Language (UML) och databasdiagram. Automatiskt länkas Visio upp olika dataobjekt och element, som olika typer av länkar representerar relationer mellan dataobjekt. Förhållandet länkar kan innebära om ett dataobjekt är beroende av eller har beroenden när länkat till andra dataobjekt. I Visio kan du skapa ett funktionellt samband mellan två dataobjekt.

Instruktioner

1 Öppna Microsoft Visio 2010. Klicka på filen tab. Välj "Ny". Välj ikonen programvara databas modell mall från fönstret center. Välj sedan ikonen "UML" modell.

2 Högerklicka på menyn "Former" på vänster sida av skärmen. Välj "UML-komponent" form-menyn.

3 Högerklicka på ikonen "Node" och dra ikonen över ritområdet. Upprepa samma process för en andra "Nod" ikonen.

4 Högerklicka på ikonen "beroende" i menyn "Former". Dra ikonen beroende till den dragna. Placera beroende fodra bredvid en av rutorna nod.

5 Placera beroende fodra bredvid en av rutorna nod. Beroende linjen kommer att ansluta till den rutan.

6 Flytta pilen delen av beroendet linjen till den andra nod rutan. Ett funktionellt samband representeras nu av beroendet linje.