Yshopnoosa.com

Hur gör jag kvitta sig med en tom Excel 2007?

Hur gör jag kvitta sig med en tom Excel 2007?

Excel 2007 är ett kalkylprogram som tillåter dig att ordna och hantera data. En av de små nyanserna som kommer tillsammans med Excel 2007 är det faktum att när du startar programmet, det öppnar ett tomt kalkylblad. Om du inte gillar denna funktion, kan du stänga av genom att skapa en särskild genväg som öppnar programmet.

Instruktioner

1 Hitta en tom plats på skrivbordet. Högerklicka, välj "Nytt" och klicka sedan på "Genväg."

2 Ange "c:\program files\microsoft office\office12\excel.exe" (utan citattecken) och klicka på knappen "Nästa". Ange ett namn på genvägen och klicka sedan på knappen "Slutför".

3 Högerklicka på den genväg som du har gjort på skrivbordet. Klicka på fliken "Genväg" typ "/e" efter målsökväg. Observera att det finns ett mellanslag före den "/" i sökvägen.

4 Klicka på knappen "OK". Använda denna genväg på skrivbordet för att öppna Excel. Det kommer att öppna utan att en tom arbetsbok.