Yshopnoosa.com

Hur du använder en extern hårddisk som RAM

Hur du använder en extern hårddisk som RAM

Datorn har två typer av minne: fysiskt minne och virtuellt minne. Fysiskt minne avser de RAM-chips installerat på datorn, medan virtuellt minne är en reserverad del av hårddisken. Windows använder virtuellt minne för att lagra data för program som är öppna, men inte i bruk. Att öka mängden virtuellt minne i datorn, Anslut en extern hårddisk till datorn och ange att Windows ska använda den som virtuellt minne.

Instruktioner

1 Klicka på "Start"-menyn, högerklicka "dator," klicka "Egenskaper" och klicka på "Avancerade Systeminställningar" till vänster i fönstret. Ange lösenord om du uppmanas.

2 Klicka på fliken "Avancerat" i fönstret, klicka på knappen "Inställningar" i avsnittet "Performance" i dialogrutan.

3 Klicka på fliken "Avancerat" Klicka på "Ändra" längst ned i fönstret.

4 Avmarkera rutan bredvid "Automatiskt hantera växlingsfilens storlek för alla enheter."

5 Välj din externa hårddisk i listan. Klicka på "Systemet förvaltas storlek" att tillåta din dator att tilldela virtuellt minne på hårddisken. Om du vill ange en anpassad virtuellt minnesstorlek, klicka på "Custom," Skriv minst och högst för minnesstorlek och klicka på "Set". Klicka på "OK" och starta om datorn.