Yshopnoosa.com

Felsökning av en Dell AIO Printer att ta emot fax

Felsökning av en Dell AIO Printer att ta emot fax

Dell AIO (allt-i-ett) skrivare ger god flexibilitet för små och hem kontor som behöver tillgång till inte bara Skriv ut, skanna och kopiera funktioner, utan även fax. Men liksom fristående faxmaskiner, dessa enheter kan stöta på problem som hindrar dig från att framgångsrikt ta emot fax. Vissa grundläggande felsökning kan allmänt avslöja källan till problemet och hjälpa få din faxmottagning tillbaka i fungerande skick.

Instruktioner

1 Kontrollera att skrivaren är påslagen och att den är ansluten till datorn.

2 Kolla telefonlinjen för att säkerställa att den är ordentligt ansluten till vägguttaget och skrivaren. Om du har en DSL (digital subscriber line) Internetanslutning, kontrollera att du använder ett filter på telefonkabeln. Internet-leverantörer ger vanligtvis flera filter till kunder när de först få DSL-tjänst.

3 Kontrollera anslutningen av det externa modemet (om du använder en) det är aktiv och har en korrekt anslutning med din dator.

4 Kontrollera att skrivaren är fyllt med papper. Om det inte är, fyll på papper.

5 Ta bort papper från paper rullarna om skrivaren indikerar ett pappersstopp. Om du kan se sidan, helt enkelt gasp det med två händer och jämnt drag tills det tas bort. Om du inte kan se sidan, Stäng av skrivaren, lyfta skrivarlocket och pull ta bort sidan.