Yshopnoosa.com

Vad är Unicows.Dll?

Unicode är ett universellt numreringssystem som används inom dataindustrin och är relevant oavsett plattform, program eller språk. Kodning standarden har antagits av branschens ledare, inklusive Microsoft och Apple. Filen unicows.dll är en programvarubibliotek. Det skapades för att hjälpa Microsoft utvecklare design Unicode-acceptabel applikationer för Windows.

DLL-FIL

Unicows.dll är den största filen för den Microsoft Layer for Unicode. Det kallas också UnicoWS (WS står för fönstersystem). Ibland kallas filen helt enkelt "kor." Ett dynamiskt länkbibliotek (DLL) är en samling av små program. Unicows.dll är en samling av små program avsedda att hjälpa programutvecklare skapa program kompatibla med Unicode-standarden som Microsoft Windows följer.

MSLU

Microsoft Layer för Unicode MSLU () är synonymt med filen unicows.dll. MSLU filen kan laddas ner från webbplatsen för Microsoft Windows under filen namnet unicows.exe. Genom att hämta och öppna det körbara programmet, blir dll-filen tillgängliga för användning.

Win9x

Unicows.dll är tänkt att hjälpa utvecklare att skapa program till Windows 9 x eller Win9x. Win9x omfattar tre olika versioner av Windows: Windows 95, Windows 98 och Windows Me.