Yshopnoosa.com

Hur man öka mängden virtuellt minne

Windowsoperativsystem har en funktion som kallas virtuellt minne som gör att du praktiskt taget öka RAM-minnet på datorn. I stället för att infoga ett nytt RAM-minne, tilldelar virtuellt minne funktionen en del av din dators hårddisk som virtuellt minne, eller extra RAM-minne. Detta gör att du kan köra flera program på en gång om din dator är kort minne. Virtuellt minne, men är inte lika snabb som traditionella RAM och är inte en lika ersättning. Det virtuella minnet lagras i en "växlingsfilen," storlek som kan ökas eller minskas. När växlingsfilen ökar, ökar mängden virtuellt minne tillgänglig till datorn.

Instruktioner

1 Öppna "Start"-menyn, klicka på "Kontrollpanelen", välj "System och underhåll" och välj sedan "System".

2 Klicka på "Avancerade Systeminställningar" till vänster på skärmen. Ange ditt Windows-lösenord om du uppmanas.

3 Klicka på fliken märkt "Avancerat" i avsnittet "Prestanda" och klicka sedan på "Inställningar".

4 Klicka på fliken "Avancerat" och klicka på "Ändra," ligger under etiketten "Virtuellt minne".

5 Ta bort markeringen bredvid "Automatiskt hantera växlingsfilens storlek för alla enheter."

6 Klicka på den enhet som du vill lagra växlingsfilen. I de flesta fall är "C" lämpligt.

7 Välj "Anpassad storlek" och sedan ange den nya storleken på det virtuella minnet. Klicka på "Ställ in" och klicka "OK".

Tips & varningar

  • Maximal växlingsfilens storlek är tre gånger installerat RAM-minne.