Yshopnoosa.com

Hur till få datorer i samma undernät

Subnetting är processen att dela upp nätverket i mindre nätverk. Med korrekt undernät maximera användningen av IP-adresser i ett stort nätverk, identifiera varje avdelning baserat på dess och förenkla kommunikationen mellan dessa mindre nätverk med hjälp av routrar. För att datorer ska vara i samma undernät, måste de höra under samma nätverksadress. Till exempel få en värdadress av "192.168.0.0/27," där "192.168.0.0" är värdens IP-adress och den "/ 27" bestämmer nätmasken, intervall av IP-adresser under "192.168.0.0/27" network och ställa dessa IP-adresser till datorer.

Instruktioner

IP-adresser sub net Mask

1 Ta del av den "/ n" från värdadressen att beräkna för nätmasken. Värdadressen är exempelvis "192.168.0.0/27." Notera "/ 27," eftersom detta leder till nätmasken för nätverket.

2 Skriva den "/ n" till prickade binära bitar, där "n" bestämmer antalet "1s" från vänster till höger och en prick är placerad efter åttonde precis. Det finns 32 binära bitar i ett undernät, så de återstående bitarna skrivs som nollor. I exemplet med den "/ 27" blir "11111111.11111111.11111111.11100000" i prickade binär. De första 27 binära tal från vänster till höger är "1" och de återstående "5" är nollor. En prick är placerat efter åttonde precis.

3 Konvertera den prickade binärfilen till en prickad decimaltal. Den resulterande prickade decimalen är nätmasken. I exemplet blir "11111111.11111111.11111111.11100000" i prickade binär 255.255.255.224. Detta är nätverkets nätmask.

4 Subtrahera antalet "n" från 32. I exemplet är skillnaden mellan 32 och 27 5.

5 Använda skillnaden som en exponent av två. Resultatet är intervallet IP-adresser finns i samma undernät. I exemplet är skillnaden 5. Använder den som en exponent av 2, du får 2 ^ 5, som är lika med 32. Med tanke på värdadressen av "192.168.0.0", betyder det att IP-adresserna mellan "192.168.0.0" till "192.168.0.31" alla hör till samma subnät. Först och de sista IP-adresserna i samma undernät är alltid reserverade. I exemplet med är de reserverade IP-adresserna "192.168.0.0" och "192.168.0.31." Detta lämnar 30 unika IP-adresser från "192.168.0.1" till "192.168.0.30" med "255.255.255.224" tillgänglig för datorer att använda nätmasken.

Inställningar för TCP/IP

6 Klicka på "Starta". Detta är cirkulär knappen med Windows-logotypen längst ner på skärmen.

7 Gå till "Kontrollpanelen".

8 Skriv "adapter" i sökrutan och tryck på "Enter".

9 Klicka på "Visa nätverksanslutningar" under "Nätverks- och delningscenter."

10 Högerklicka på den nätverksanslutning som du vill ändra och klicka på "Egenskaper". Det kan finnas flera nätverksanslutningar som anslutningar local area network eller trådlösa anslutningar.

11 Markera "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" och klicka på "Egenskaper".

12 Välj radioknappen "Använda den följande IP-adress".

13 Sätta en IP-adress som hör hemma under värdadressen. I exempel sätt "192.168.0.1" som IP-adressen för en dator.

14 Lägg nätmasken i rutan "Nätmask". I exempel är nätmasken "255.255.255.224."

15 Klicka på "Använd" sedan "OK". Gå till andra datorer och upprepa stegen, att sätta olika IP-adresser, men samma nätmask.

Tips & varningar

  • Anvisningarna får datorer till hör hemma i samma undernät. För att få de datorer som är anslutna till Internet, måste en gateway-IP-adress anges i rutan "Default Gateway" när du anger inställningar för TCP/IP.