Yshopnoosa.com

Hur du använder Nuke något i PDF

Hur du använder Nuke något i PDF

Använda Nuke något Firefox plug-in kan du skapa jämfört ned PDF-filer som är enklare att läsa. Nuke något tillägga-på är en Firefox plug-in som gör att du kan välja specifika element från en webbsida och ta bort den. Alternativt kan du också välja vad du vill behålla och ta bort resten. Detta innebär att du kan selektivt redigera en webbsida för att ta bort olämpliga annonser och andra delar för att skapa ett lätt att läsa PDF-fil.

Instruktioner

1 Öppna en webbsida i Firefox. Högerklicka på ett sidelement. Välj "Ta bort markeringen" eller "Ta bort allt annat." Upprepa detta tills klart.

2 Vänster klicka på "File" i din Firefox webbläsare. Vänster klicka på "Skriv ut". Välj den PDF writer plugin-program. Detta genererar PDF filen med endast de önskade elementen.

3 Om du använder en Mac med OS X, välj sedan "Skriv ut". Markera PDF nedrullningsbara menyn längst ned till vänster. Vänster klicka på "Spara som en PDF-fil."