Yshopnoosa.com

Aktivera ActiveX-kontroller i Windows 2000

ActiveX-kontroller är liten plug-ins eller appletar, ursprungligen utvecklades av Microsoft för att utöka funktionerna i webbläsaren Internet Explorer (IE). Dessa gör att en viss webbplats tillgång till andra delar av datorn eller andra program på datorn. Vissa webbplatser kan inte köras korrekt om ActiveX-kontroller inte är aktiverat och installerat--Windows Update och Windows Live Safety Scanner, t.ex. Vrida på dessa kontroller i Windows 2000 är ganska enkelt.

Instruktioner

1 Öppna Internet Explorer. IE kommer att vara placerad i katalogen "Program" i Windows "Start"-menyn.

2 Välj "Internetalternativ" från menyn bomma till "Verktyg". Öppna fliken "Säkerhet".

3 Välj "Anpassad nivå" för att ställa in säkerhetsnivån. Aktivera "ActiveX-kontroller och plugin-program" genom att klicka på respektive knapp. Välj "OK" för att spara ändringarna.

4 Välj "Ja" i popup-varningsmeddelandet. Välj "Apply" och "OK" att stänga "Internet-alternativ" fönstret. ActiveX-kontroller är nu aktiverat. När du besöker en webbplats som kräver ActiveX-kontroller ska installeras, uppmanas du att tillåter installation av ett popup-fönster.