Yshopnoosa.com

Hur kan jag förlänga WiFi utbud för min Laptop?

När du har installerat trådlöst Internet i hemmet, är en av de första sakerna du kommer sannolikt att göra bär din laptop från rum till rum för att se hur stark din anslutning är. Du kan hitta att vissa rum är döda punkter, med ingen anslutning alls. Hur kan du öka utbudet av din laptop reception? Flytta routern till en central punkt i ditt hem är ett bra ställe att börja, men om det inte räcker finns det några andra enkla saker du kan göra.

Säkra din Router

Om din router inte säkert finns det en god chans att du inte är den enda som använder den för att ansluta till Internet. Om alltför många människor använder routern, kommer din WiFi-hastighet långsam till en krypa. Stegen för att säkra en router varierar från modell till modell, så rådfråga routerns dokumentation för att ta reda på mer. Observera att WEP (Wired Equivalent Privacy) kryptering kommer att hålla de flesta människor ut, men det är lätt crackable för den bestämts. Av denna anledning rekommenderas starkare WPA (Wi-Fi Protected Access) skydd.

Byta kanal

Ett trådlöst nätverk använder radiovågor skicka och ta emot information. Om ditt trådlösa nätverk inte har nå eller hastighet du vill ha, är det möjligt en närliggande router på samma kanal stör din signal. Alla routrar på marknaden har möjlighet att använda olika kanaler, så kontakta routerns dokumentation för att ta reda på hur att göra ändringen. Experimentera med olika kanaler och se vad som fungerar bäst för dig.

Använda en Repeater

Om stora delar av ditt hem är fortfarande perpetual döda punkter du kan vilja till överväga en Wi-Fi repeater. Dessa enheter utöka räckvidden för ditt trådlösa nätverk genom att agera som ett relä mellan en dator och router. Om en repeater är inställd nära kanten av räckhåll för din router kommer det förlänga WiFi signalen längre. Be om en Wi-Fi extender på din lokala elektronikaffär, eller leta efter en online.