Yshopnoosa.com

Microsoft ISA problem

Microsoft ISA problem

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) server är en network security gateway som ger det miljöer skydd mot hot från Internet. Det ger också användare snabb och säker fjärråtkomst till program och filer på nätet, men ibland ISA server misslyckas.

Fri tillgång utan tillstånd

Användare som inte har rätt behörighet att få tillgång till särskilt innehåll på ISA-servern kan fortfarande begära och ta emot data. Detta beror på att ISA server ger det cachelagrade innehållet utan att kontrollera åtkomstbehörigheterna för den begärande förbrukaren.

Dåliga begäran

Detta problem uppstår när ett värdhuvud inte lämnas in av ISA server till en överordnad proxyserver, särskilt om klienten inte har lämnat den på begäran. Proxyservern avvisar vanligtvis dessa begäranden från begärande klienter.

Försenad anslutning

Om klientdatorn inte stöder begäran om anslutning med en "Proxy-anslutning: Keep Alive" huvud, förseningar ISA server anslutningstiden till servern. I många fall stängs ISA-servern anslutningen efter det gånger ut, lägga till två extra minuter till dess att anslutningen, som är den standard timeout-varaktigheten.