Yshopnoosa.com

Hur du använder C-språket att beräkna ränta på ränta

En av befogenheterna som programmering är förmågan att snabbt och enkelt automatisera matematiska uppgifter som uträkningen av sammansatt ränta. Genom att ta formeln för ränta på ränta och att sätta det inom ett C-språkprogram, kan processen automatiseras lätt.

Instruktioner

1 Öppna en texteditor eller C integrerad utvecklingsmiljö (IDE). Windows Anteckningar kommer att göra om du inte har något annat.

2 Skriv följande C-programmet:

inkluderar < stdio.h > inkluderar < math.h > dubbel huvudman = 100;

dubbel Treasuryfunktionen = 0,1;

dubbel perioder = 5;

dubbel slutvärde;

int main () {

futureValue = principal * pow((1 + interestRate), periods);

printf("The future value will be: %3.2f.", futureValue);

}

3 Ändra huvudmannen, ränta och ränteperioderna (normalt år) att använda i uträkningen.

4 Spara ditt arbete.