Yshopnoosa.com

Hur du ansluter Microsoft Outlook Express till AOL 9.0

Medan tjänsten-webmailen AOL (America Online) kan du komma åt din e-post, kan Outlook Express du skicka och ta emot e-post från ditt skrivbord. Detta är särskilt användbart om du får en massa mail och behöver ett separat program till för e-post. Outlook Express kan lätt konfigureras till AOL-IMAP-inställningar.

Instruktioner

1 Öppna Outlook Express. Klicka på "Verktyg" och "Konton". Klicka på "Lägg till" och "Mail."

2 Ange ditt namn och klicka på "Nästa". Ange din AOL-e-post och klicka på "Nästa".

3 Klicka på "Inkommande" listrutan och välj "IMAP." Ange inkommande adress till "imap.aol.com" (utan citattecken). Ställa in utgående adress till "smtp.aol.com." Klicka på "Nästa".

4 Ange ditt AOL användarnamn och lösenord och klicka på "Nästa" och klicka på "Slutför".