Yshopnoosa.com

ActiveX-problem

ActiveX-problem

ActiveX är en uppsättning objekt-orienterad programmering (00P) teknik och verktyg att Microsoft utvecklat för Internet Explorer för att aktivera uppspelning av media. Internet Explorer använder ActiveX öppna och infoga andra program i webbläsaren. ActiveX-kontrollerna är webbläsare motsvarighet till Java-appletar. Programmerare som ActiveX eftersom det kan användas i många olika applikationer. Tyvärr, hackare också kan använda ActiveX att få tillgång till systemet.

Fördelar

ActiveX-problem

ActiveX stöder Macintosh, Windows och Linux operativsystem.

ActiveX är en öppen, plattformsoberoende (flera program) system med stöd för Macintosh, Windows och Linux operativsystem. Programmerare kan använda Active X med en mängd olika programmeringsspråk som C#, Visual Basic, Java och andra.

Det finns en stor befintliga inventering av ActiveX-kontroller tillgängliga för omedelbar användning av webbprogrammerare och utvecklare, så programmerare inte behöver "uppfinna hjulet på nytt." Fördelen är att utvecklarna kan använda vad de vet, tillämpa kontrollerna och blir omedelbart produktiva.

De språk standarderna för ActiveX är flexibla och stöder också andra verktyg inklusive Java och HTML. Programmerare använda dessa verktyg för att utveckla högkvalitativa webbsidor.

Funktioner

ActiveX-kontroller är de dynamiska objekt i en webbläsare. Kontrollerna ger användarstyrt funktioner och interaktiva, som liva upp erfarenheterna från en webbplats. ActiveX-dokument kan användare Visa icke-HTML-dokument, som Microsoft Excel eller Word-filer, med hjälp av en webbläsare.

Active Scripting hanterar beteendet för ActiveX-kontroller och Java-appletar från webbläsaren. Java Virtual Machine är koden så pass tillåt någon ActiveX-stödda webbläsare, såsom Internet Explorer, för att köra Java-appletar och införliva dem med ActiveX-kontroller. ActiveX-Server Framework tillhandahåller web server-baserade funktioner såsom databasåtkomst och säkerhet.

Säkerhetsproblem

Eftersom många av fördelarna och funktioner av ActiveX är öppna, kan alla utvecklare få kontroll över olika delar av datorn. Resultatet är att säkerhetsområden utsätts. Till exempel, kan lösenord för inloggning och autentisering ses. Privata dokument med information, till exempel bankkontonummer eller kreditkortsnummer, finns också.

Öppna alla ActiveX-kontroller är som att ge en främling nyckeln till dörren av ditt hus. Om de verkligen vill, kan de komma in och Rota runt med dina tillhörigheter, även skada dem. ActiveX-kontroller gör det möjligt för en skadlig webbplats att attackera och skada datorn.

Övertagande problemet

En ActiveX-kontroll kan också tillåta någon att ta över din dator. I själva verket inträffar detta varje gång du utför en Windows-uppdatering. Microsoft tar kontroll över din dator för att ladda ner filer och slutföra uppgraderingen. Hackare kan utföra samma funktion och gör systemet en proxy, eller substitut, för sin verksamhet utan din vetskap. Hackare kan sedan köra operationer från datorn.

Kontroller och minska riskerna

Active X-kontroller kan gör en dator sårbar. Utföra dessa säkerhetsaktiviteter för att minimera risken:Installera och konfigurera en personlig brandvägg för att förhindra obehörig eller skadliga ActiveX-program från att komma åt systemet.Konfigurera e-postprogram och webbläsare för att hindra dem från att hämta och köra oönskade ActiveX-kontroller.Ändra säkerhetsinställningarna för Internet Explorer för att styra ActiveX-objekt.Köra ett register renare att skanna systemregistret för skadliga poster placerats där av oönskade ActiveX-kontroller.Uppdatera virusdefinitionerna antivirus och anti-spyware program att hålla datorn säker från skadliga program.