Yshopnoosa.com

Hur du infogar ett dokuments sammanfattande Information i Word

Microsoft Word 2003 håller reda på den sammanfattning av uppgifterna för varje Word-dokument. Sammanfattningen innehåller författarens namn, dokumentets titel, ämne, antal sidor, datum för det senaste sparade, filnamn och andra data. Du kan infoga denna information i ett Word-dokument.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Word 2003 och öppnar ett dokument från dina filer eller skapa ett nytt tomt dokument som du vill infoga sammanfattande information.

2 Klicka på en punkt i dokumentet där du vill infoga informationen.

3 Välj "Infoga"-menyn. Klicka på "Fältet" för att öppna dialogrutan "Fält". Alla fältkoder som kan infogas i ett Word-dokument visas i den här rutan.

4 Välj "Dokumentinformation" i "kategorier" listrutan överst till vänster i dialogrutan "Fält". Olika typer av sammanfattande information visas i listan "fältet". Högerklicka på den sammanfattning av uppgifterna du vill inkludera i Word-dokumentet i listan.

5 Ange egenskaper för den sammanfattning av uppgifterna du vill inkludera i ditt dokument i avsnittet "Egenskaper" i dialogrutan. Det är beläget i mitten av skärmen.

6 Klicka på "OK" för att stänga dialogrutan och in dokumentets sammanfattande information i dokumentet.