Yshopnoosa.com

Fel 54,2 på en HP 4550 DN-skrivare

Fel 54,2 på en HP 4550 DN-skrivare

Hewlett-Packard 4550DN är en laserskrivare som innehåller fyra utbytbara tonerkassetterna--cyan, magenta, gult och svart--i en roterande karusell. Om du placerar en eller flera patroner felaktigt i karusellen, skrivaren presenterar en 54,2 fel och du kommer att höra en grundstötning buller. HP 4550DN kommer att fortsätta att visa felkoden och göra ljudet tills du tar bort och placera tonerkassetterna i skrivaren korrekt.

Korrigera fel

För att korrigera och rensa 54,2 felet, inte stänga av skrivaren men öppna skrivarens övre luckan och använda en penna för att trycka ner fliken metall i hörnet nere till höger bredvid rullen. Släpp inte pennan. Använd din andra hand att rotera karusellen runt tills du kan lyfta en av gray klaffar på karusellen. Hålla roterande karusellen tills det grå viftar förflyttar sig mot skrivarens baksida. Grå luckan är nu rörande patronen cover - du kan nu ta bort bläckpatronerna genom att lyfta dem upp och ur karusellen. Inspektera varje patron för skador då sitter dem till sidan. Dörren på varje patron bör öppna och stänga fritt. Om det finns skador på en patron eller dörrarna öppnar inte ordentligt, ignorera patronen och köpa en ny.

Unjamming karusell

Om karusellen inte roterar genom att flytta den med din hand, öppna HP 4550DN papper lådor och utför stegen i avsnittet "Korrigera fel". Om du fortfarande inte kan rotera karusellen, ta bort trumkassetten genom att greppa den av dess handtag och dra det rakt ut. Trumkassetten är ovanför karusellen. Karusellen flyttas nu fritt så du kan ta bort tonerkassetterna.

Re-installerande patroner och återställa

Installera om tonerkassetterna genom att placera i karusellen, på färgkoden på kassetten med färgkoden på karusellen. Installera patronerna försiktigt att hålla från att skada dem. Rotera karusellen med handen och fortsätta installera tills varje patron är på plats. Stäng skrivarens övre luckan, Stäng av skrivaren, vänta 30 sekunder sedan slå på den. HP 4550DN display ska nu Visa "Igång".

Om 54,2 fel kvarstår

Om din HP 4550DN display är visar fortfarande en 54,2 fel, ta bort alla patronerna från skrivaren då vända den bort, vänta 30 sekunder och på igen. Följ anvisningarna på skrivarens display installera om varje patron. Stäng skrivarens övre luckan och tryck på knappen "Gå" efter patronerna är på plats. Din hk 4550DN displayen bör sedan Visa "Igång". Om du fortfarande får en 54,2 fel, är en av bläckpatronerna defekt. Byt en av patronerna och slå på skrivaren av, vänta i 30 sekunder sedan igen. Kontrollera skrivarens display. Om det visar "Klar", är felet avmarkerad. Om 54,2 felet fortfarande visar, fortsätta byta patroner tills skrivarens display visar "igång.