Yshopnoosa.com

Hur du konfigurerar en Avira brandvägg

Hur du konfigurerar en Avira brandvägg

Den Avira mot-virus trygghet sviten innehåller en brandvägg som blockerar externa program åtkomst direkt till din dator. En brandvägg håller ut intrångsförsök och förhindrar program från distans åtkomst till hårddisken och installera programvaran utan din vetskap. Flera inställningar måste konfigureras korrekt när du har installerat Avira brandväggsprogrammet.

Instruktioner

1 Öppna den Avira trygghet sviten och navigera till "Online Protection"-fliken längst till vänster i fönstret. Klicka på "Firewall" länken under rubriken "Online Protection".

2 Klicka i fältet "Security Level" bilden och dra den till det alternativ du vill använda. Välj "Block All" att förhindra all inkommande och utgående trafik. Välj "Hög" blockera all inkommande trafik och gör datorn osynliga på någon lokalt nätverk. Välj "Medium" att synliggöra datorn i nätverket eller välja "Low" att låta mest trafik.

3 Klicka på länken "Configuration" i övre högra hörnet av fönstret. Klicka på alternativet "Brandvägg" längst till vänster i fönstret.

4 Klicka på knappen "Adapter regler" under rubriken "Brandvägg". Klicka på "Inkommande regler" om du vill ange en IP-adress som du vill låta genom brandväggen. Välj "Lägg till regel". Skriv IP-adressen du vill tillåta genom brandväggen i textrutan och klicka på "OK".

5 Klicka på "Tillåt Peer-to-Peer" om du vill tillåta en peer-to-peer nätverk klient för att kunna skicka data till och ta emot data från datorn.

6 Klicka på länken "Ansökan regler". Välj "Lägg till applikation". Bläddra igenom datorns mappar och hitta ett program som kan behöva skicka eller ta emot data via brandväggen. Klicka på programmet och välj "OK". Klicka på programmets namn i listan över program och klicka sedan på "Åtgärd". Välj "Deny" att hindra programmet från att gå igenom brandväggen. Välj "Tillåt" för att den genom brandväggen. Välj "Be" om Avira bör alltid fråga innan låta programmet körs.

7 Klicka på "OK" för att spara Avira brandväggskonfigurationen.

Tips & varningar

  • Välj inställningen "Anpassad" i stället för den "Express" inställning när du installerar Avira Security Suite. Alternativet "Express" kommer inte att installera brandväggen.
  • Du måste logga in i din dators operativsystem som en administratör kan lägga till program till Avira brandvägg.
  • IP-adressen måste du tillåta genom brandväggen för alla online program kan hittas genom programmets support hemsida.