Yshopnoosa.com

Hur återställa SMC

Hur återställa SMC

SMC på Intel-Macar går flera av de små funktionerna på datorn, inklusive potensfunktioner, svara till stängning och öppning av en laptop lock, termisk hantering och en mängd andra systemfunktioner. Återställa SMC bör utföras efter alla datorns program har slutat, datorn har lagts för att sova i fem minuter, sedan vaknat. Indikationer på att SMC kan behöva återställas efter denna process inkludera fans kör i hög hastighet, ljus inte fungerar korrekt, datorn inte svarar på pressar av / på-knapp och onormalt hög CPU-användning när utnyttja små program.

Instruktioner

Återställa SMC

1 Stäng av datorn och koppla ur datorns Magsafe adapter (eller Nätkabel, om det är en stationär enhet).

2 Ta ut batteriet om enheten är en bärbar dator med ett Utbytbart batteri.

3 Håll ned strömknappen nedtryckt i 5 sekunder, släpp sedan. Byt ut batteriet om det behövs och koppla in datorn igen. Slå på datorn och testa funktionaliteten.

4 Vidta olika åtgärder för dessa bärbara datorer med ett batteri som inte bör tas bort. Detta inkluderar det MacBook Air och MacBook Pro enheten från 2009.

Icke löstagbart batteri

5 Stäng av datorn och Anslut den till en strömkälla.

6 Tryck ner vänstra Shift-knappen, knappen, knappen Option och power-knappen samtidigt. Datorn bör inte aktivera vid denna tid.

7 Släpp knapparna och sedan slå på datorn. Testa datorns funktionalitet.