Yshopnoosa.com

Vad är filnamnstillägget .2D?

Datorstödd redaktionella är processen att använda datorer för att skapa tekniska ritningar eller planer för uppförande eller tillverkning. Många program finns tillgängliga för datorstödd ritning, inklusive en som använder .2D filer.

Källa

VersaCAD är det program som skapade .2D filer. Archway system publicerar VersaCAD Datorstödd redaktionella programmet.

Identifiering

En fil med filnamnstillägget .2D är känd som en VersaCAD ritningsfil.

Funktion

En fil med filnamnstillägget .2D innehåller en plan som skapats med VersaCAD. Filtillägget .2D fungerar som en markör, signalerar att filen är tillgänglig med VersaCAD.

Funktioner

Som namnet på fil antyder förlängning planen i en .2D fil är tvådimensionell, vilket betyder att det inte verkar ha någon verklig volym eller djup. I de flesta fall används .2D för planritningar eller andra teckningar används för att kommunicera dimensioner.

System

VersaCAD och .2D filer är tillgängliga på både Mac OS X och Windows-datorer.