Yshopnoosa.com

Hur du ansluter en parallell Zip-enhet till en annan dator

Du kan ansluta en extern parallellport Zip-enhet till vilken PC som kör Windows 95 eller 98. Du kan kopiera filer till eller från Zip-diskar.

Instruktioner

1 Stäng av datorn.

2 Se "Hur att ansluta en Zip-enhet till en dator" och följ instruktionerna för att ansluta enheten. Enheten bör identifieras i Windows vid omstart.

3 Sätt in IomegaWare installera skivan i CD-ROM-fönstret. Stäng facket.

4 Dubbelklicka på min dator.

5 Dubbelklicka på ikonen för CD-enheten.

6 Dubbelklicka på Guest98.exe eller ikonen gäst.

7 Installera Guest enligt instruktionerna på skärmen.

8 Starta om datorn.

9 Sätta den Zip-disken i Zip-enheten.

Tips & varningar

  • Du kan också installera gäst från Zip-verktyg disk.
  • Om du inte har ett Zip-verktyg disk eller en IomegaWare-CD med er, ladda ner drivrutiner från Iomegas webbplats.
  • Använder du Zip-diskar som när enheten är ansluten till datorn.
  • Använda ett valfritt Iomega Zip-enhet batteri för extra bekvämlighet.