Yshopnoosa.com

Fördelar & nackdelar med att använda flera tabeller i Visual Basic

Visual Basic innehåller funktioner som Visa tabeller på webben eller stationär former. Det finns vissa fördelar med att använda flera tabeller i VB-programmen, eftersom tabellkontrollerna göra det mer bekvämt att ställa in långa listor med data. Du kan emellertid inte anpassa många av layouter och format i en tabell när du använder kontrollerna.

Syfte

Tabell i VB gör att du kan visa de data som du hämtar från en databas eller från en extern XML-fil. Kontrollen använder Microsoft framework, så att kolumnerna och raderna genereras automatiskt från de data som du binder till tabellen. Flera tabeller används när du har separata uppsättningar data du vill visa på sidan.

Fördelar

Fördelen med att använda tabeller är hur lätt där du kan visa data från databasen. För nya programmerare är det mer praktiskt att binda data till en tabell än lära sig att manuellt skapa en tabell ska visas. Flera tabeller också minimera mängden kod måste du använda att generera listan över data för användarna.

Nackdelar

Nackdelen med flera tabeller är att för många poster kan bromsa form. Användaren försöker att ställa frågor och se tusentals poster i en form, kan det krascha systemet, om datorn inte har minnesutrymme att hantera stora mängder data. Du måste också begränsa användning av tabeller till de funktioner och egenskaper som är tillgängliga med kontrollen. Du kan inte ändra hur data visas och du kan inte konfigurera anpassade kolumner som kolumner med klickbara länkar eller bilder.

Överväganden

Om du tror att du har flera poster som kunde krascha datorn, använda funktionen sidnumrering. Funktionen sidnumrering i VB tabeller kan du ange antalet poster som visas på sidan. Du kan exempelvis Visa de första 20 posterna och användarna kan klicka på "Nästa sida" knappen bläddrar poster.