Yshopnoosa.com

Hur konvertera Java-objekt

Programmeringsspråket Java var unik när den släpptes först i mitten av 1990-talet i att språket var avsedd att vara en hierarki av klasser. Till skillnad från C++, som utökad programspråket C och lagt till begreppet programmering klasser, är allt i Java relaterad till objektorienterad programmering struktur. En vanlig uppgift som uppstår för en programmerare är att konvertera en instans av en klass eller klassobjekt, till en annan klass. Detta kan göras i Java genom klass gjutning.

Instruktioner

1 Öppna filen Java klass som du behöver konvertera eller gjutna Java-objekt i din integrerad utvecklingsmiljö (IDE) eller textredigerare.

2 Bekräfta att Java objektet du tänker kasta eller konvertera till en annan klass är relaterade genom arv genom att visa Java dokumentationen av de två klasserna. När du visar arvshierarkin för varje klass, skulle de dela en gemensam klass i denna hierarki så att du kan konvertera de två objekten.

3 Ange klassnamnet på som du ska konvertera till önskat objekt inom parentes bredvid namnet på det objekt som konverteras. "classnameyouareconvertingto" är namnet på klassen destination i gjutning. Ett exempel på koden krävs för att kasta en Java-objekt till en instans av en annan klass är"(classnameyouareconvertingto) objectbeingconverted".

4 Spara, kompilera och köra din uppdaterad Java klass. Om du ser fel när du kompilerar klassen, kommer att det bero på försöker konvertera mellan klasser som inte är relaterade genom arv. Samma regler gäller också om du ska kasta objekt till gränssnittet klasser.