Yshopnoosa.com

Hur konvertera en XLS-fil till XML

Hur konvertera en XLS-fil till XML

XML (Extensible Markup Language) är ett textformat som används i dokument som definierar strukturerade data. Det är mycket portabel mellan program. Du kan konvertera ett kalkylblad i en XLS-arbetsbok i XML för att dra nytta av denna bärbarhet. Inga externa verktyg eller programvara krävs för att utföra konverteringen.

Instruktioner

1 Öppna Excel. Klicka på öppna "fil" drop-menyn och välj "Öppna". Hitta filen XLS i mappträdet som öppnar och dubbelklicka på den.

2 Öppna "Arkiv"-menyn igen och välj "Spara som...".

3 Ändra formatet till antingen "XML-kalkylblad" eller "XML-Data" och spara den till den plats du väljer.

Tips & varningar

  • Nummer precision, grafik och annan formatering bevaras inte när du utför ovanstående omvandlingen.
  • Observera att du inte behöver ändra formatet XLS till ett enskilt kalkylblad, eftersom XML-kalkylbladsformatet tillåter flera blad. Den datatyp som du väljer beror på vad din publik kommer att kunna öppna. XML-kalkylblad kan öppnas i tidigare versioner av Excel medan XML-Data kan bara öppnas av versioner av Excel 2002.
  • Du kan också automatisera konvertering, om du inte har tillgång till Excel, till exempel på en server. (Se resurser).