Yshopnoosa.com

Hur man använder Excel som en Financial Calculator

Hur man använder Excel som en Financial Calculator

Microsoft Excel fungerar som en miniräknare i ett antal sätt. Du kan skapa ett kalkylblad och ange grundläggande formler för att göra dina finansiella beräkningar. Du kan snabbt lägga upp en serie tal i en rad eller kolumn med hjälp av funktionen summa, som är användbar vid beräkning av skatt eller budget. Du kan också göra en formel och tillämpa den på närliggande celler utan att behöva ange det igen. Alla formler inleds med ett likhetstecken, följd av ett värde.

Instruktioner

Skriva formler

1 Ange numeriska värden och enkla matematiska operatorer att beräkna en enkel formel. Klicka på en cell där du vill ange en formel i ett kalkylblad.

2 Typ "=" börja formeln.

3 Ange det första numeriska värdet av formeln. Ange ett tal, till exempel "20," eller markera en cell som redan har det värde du vill använda.

4 Ange matematikoperator. Skriv "+" att lägga till värden. Typ "-" (minustecknet) att subtrahera. Ange "*" (asterisk) att föröka sig och "/" (snedstreck) att dela upp.

5 Ange det numeriska värden som nästa. Ange ett värde eller markera en cell. Om formeln har ytterligare transaktioner, upprepa åtgärderna tills formeln är klar. Använda parenteser som behövs. Tryck på "Enter" när du är klar. Resultatet av formeln visas i den markerade cellen.

Funktionen automatisk summa

6 Använda Excel för att lägga upp en serie med värden i en rad eller kolumn. Du behöver inte manuellt skapa en formel. Klicka på en tom cell som är i slutet av antingen en rad eller en kolumn med värden på kalkylbladet.

7 Klicka på fliken "Hem". I gruppen "Redigering" väljer du "Autosumma."

8 Tryck på "Enter" för att göra totalen visas i cellen. Du får också se formeln visas i formelfältet.

Fylla formeln i angränsande celler

9 Markera en cell med en formel som du vill använda till andra celler. Excel kommer att tillämpa en formel till angränsande celler i en rad eller kolumn, justera beräkningarna till värden i deras respektive rader eller kolumner.

10 Använda "Fyllningshandtaget", som visas som standard, dra över de celler som du vill fylla.

11 Klicka på "Auto Fyllningsalternativ" för att ange alternativ för hur du fyller i markerade celler.

Tips & varningar

  • Du måste ha automatisk Arbetsboksberäkning aktiverat att fylla celler med en formel. Klicka på "Microsoft Office-knappen" och välj "Excel-alternativ". Under "Formler" väljer du "Beräkningsalternativ." Kontrollera under "Arbetsboksberäkning" "Automatiskt" är markerad.