Yshopnoosa.com

Texten är inte att visa i DataGridView-knappen

Microsoft .net framework innehåller alla verktyg du behöver för att snabbt bygga fönster formulärprogram. Dessa program köras i windows och har många användbara gränssnitt objekt, till exempel "DataGridView." Detta objekt visas data i tabellformat, med rader, kolumner och celler. Om din Windows-formulärprogram har en "DataGridView" och det inte visar text, finns det flera möjliga orsaker.

DataGridView för små

"DataGridView" kan ändra storlek så att texten i varje cell är oläslig, och en cell med alla gemener visas tom. Lösningen på detta är att ändra storlek på "DataGridView" genom att klicka på en av de åtta vita rutorna som är jämnt fördelade runt objektet. Genom att klicka och dra på någon av dessa rutor, kan du öka storleken på "DataGridView."

Text färg samma som bakgrundsfärg

Standardbakgrundsfärgen för en "DataGridView" är vit. Om färgen är också vitt, att så de visas tom. Ett snabbt sätt att kontrollera detta medan programmet körs är att markera cellen med musen. Detta ändrar bakgrundsfärgen till blå och vit text bör då vara synliga.

Bundna datafel

"DataGridView" kan vara bunden till en datakälla och fylls i automatiskt när programmet körs. Detta innebär att en databas kan leverera all kolumn- och information till "DataGridView" och automatiskt fylla i tabellen. Om det finns en databas anslutningsfel, tabellen kommer inte att fyllas och ingen text visas. Om du misstänker att detta är problemet, kontrollera att databasservern fungerar.

Cellen innehåller ingen Text

Det är möjligt att cellen bara inte innehåller någon text. Som standard, en "DataGridView" objekt är inte bunden till några data och är helt tom när först skapas. Prova att klicka på en cell och skriva in något. Text ska visas i den markerade cellen.