Yshopnoosa.com

Hur du ändrar din MySpace uppvisning namn stil

På MySpace är ditt namn namnet placerad ovanför din bild på din profilsida. Du kan ändra svart standardtext till en färg och teckensnitt som du väljer genom att utnyttja CSS, ett språk som används för att definiera utseendet för specifika element på en webbsida.

Instruktioner

1 Logga in på din MySpace-konto. På startsidan, klicka på "Redigera profil".

2 Kopiera följande kod och klistra in den i textrutan som heter "Om mig."

< style > .nametext {Färg: CC0000;Font-Family: Helvetica;Font-Size: 24px;} < / stil >

3 Ändra färgen på ditt namn genom att ersätta "CC0000" med hexadecimalkoden för den färg som du vill använda.

4 Ändra teckensnitt genom att ersätta "Helvetica" med teckensnittsfamiljen webbsäkra du väljer.

5 Ändra det numeriska värdet efter "Font-Size" för att göra ditt visningsnamn större eller mindre.

6 Klicka på "Spara". Visa din profil för att se förändringarna i din display namn stil.