Yshopnoosa.com

Hur du definierar en valbar lista i HTML

HTML-valbara listan, visas en rad alternativ i rullgardinsmenyn form. Det markerade värdet kan nås via skript eller skickas tillbaka till servern som en del av en formuläröverföringen.

Instruktioner

Definiera en valbar lista med HTML

1 Hitta platsen på webbsidan där du vill infoga den valbara listan.

2 Skapa skelett för den valbara listan genom att ange en inledande och avslutande tagg.

3 Välj alternativ för den valbara listan genom att lägga till attribut som DISABLED eller MULTIPLE till den SELECT element.

4 Ge den valbara listan ett namn genom att ange den NAME attribut. Om användarens val skickas till servern som en del av en inskickning av formuläret, identifierar informationen korrekt.

5 Fylla den valbara listan med enskilda objekt genom att placera flera OPTION element mellan start- och sluttaggarna, var och en av formatet: option value