Yshopnoosa.com

Hur till förbifartsleden den färg patroner fel på en Oki B4350

Oki Data skrivaren visar ett tomt eller låg fel, kan du ersätta patronen för att rensa felet. Väljer du istället att fylla befintliga patronen, systemet kommer inte att erkänna det som ny och kommer inte att rensa felet. Men genom att navigera servicemenyn för att leta upp patronen återställa alternativet, kan du snabbt slutföra nollställningen själv. När systemet återställs, kommer den tillbaka varje patron sensor till 100 procent kapacitet.

Instruktioner

1 Tryck och vänta på två pilknapparna i teckenfönstret med skrivaren. Slå på skrivaren medan du håller knapparna.

2 Släpp pilknapparna när "OKI användare" visas på displayen. Använd pilarna för att navigera tills displayen visar "Dialogrutan läge." Tryck på "ENTER".

3 Tryck på piltangenterna tills "NV-Ram" visas på displayen. Tryck på "ENTER". Se upp för "Köra Reset" visas på displayen.

4 Tryck "ONLINE" och "ENTER" på samma gång. Håll knapparna i 10 sekunder. Stäng av skrivaren och sedan starta om den för att slutföra nollställningen.