Yshopnoosa.com

Hur klona en Mac System driva

Hur klona en Mac System driva

Många människor anser Apple-datorer är ett stort mysterium, men när det kommer till grundläggande uppgifter som kloning en hårddisk, det är verkligen inte mycket annorlunda från en PC med Windows. Detta är praktiskt om du någonsin vill uppgradera din hårddisk till en större kapacitet eller en snabbare RPM, eftersom allt blir kopierat över från den gamla enheten. I detta fall, datorn är en 2009 MacBook Pro kör OSX 10.6.

Instruktioner

1 Installera Carbon Copy Cloner eller Super Duper på din dator genom att hämta det från hemsidan och sedan följa anvisningarna på bolagets hemsida. Länkar finns i avsnittet resurser.

2 Öppna upp USB inhägnad användande den Phillips head skruvmejseln och skjut in 2,5-tums SATA-enheten i uttaget på höljet. Sätt USB inneslutningen tillsammans med den Phillips head skruvmejseln och Anslut USB-kabeln från USB inneslutningen till USB-porten på vänster sida av MacBook. Enheten ska visas på höger sida av skrivbordet på din skärm.

3 Öppna mappen program på din Mac, och sedan öppna upp Carbon Copy Cloner eller Super Duper och köra programmet. Ställa in programmet att kopiera disken du vill klona till disketten i USB inneslutningen, klicka på "Run." Detta steg bör ta mellan två till åtta timmar att slutföra, beroende på storleken på den ursprungliga enheten.