Yshopnoosa.com

Hur du ändrar kapitalisering av min Twitter-ID

Hur du ändrar kapitalisering av min Twitter-ID

Twitter-ID eller användarnamn, är det unika namnet som hör till varje användare på webbplatsen. Ditt användarnamn gör det möjligt för andra människor att hitta dig i en sökning och identifiera dina tweets. Eftersom ditt användarnamn måste vara unika, kommer att Twitter automatiskt kontrollera om din önskade-ID är tillgängligt när du registrerar dig. Enkelt ändra stavningen av ditt användarnamn eller versaler, eller välja en ny helt och hållet, i webbplatsens inställningar-menyn.

Instruktioner

1 Peka din webbläsare till Twitter hemsida och logga in. Klicka på ditt användarnamn i det övre högra hörnet av skärmen och välj "Inställningar" i menyn.

2 Klicka på "Konto"-fliken.

3 Markera det tecken som du vill ta bort i fältet "Användarnamn" och tryck på Backsteg eller stryka nyckel för att ta bort den. Ange ett nytt brev med önskad kapitalisering.

4 Bläddra ner till botten av sidan och klicka på "Spara".