Yshopnoosa.com

Hur att skilja ett komma från en sträng

Programspråk kan ge många kraftfulla textbehandling förmågor som förenklar långa, tråkiga uppgifter. Till exempel skulle skilja alla kommatecken ur en ordlista ta en mänsklig många månader. Dock kunde en dator utföra den mycket snabbt. Programmeringsspråket Python ger stark text bearbetning funktioner som hjälper grundläggande text manipulation, och är också mycket lätt att använda. Om du behöver bearbeta text, bör Python-språket vara ditt första val.

Instruktioner

1 Öppna inaktiv textredigeraren som kommer med Python nedladdningen. TOMGÅNG textredigeraren finns i Program arkivera eller program för Macintosh, i katalogen Python. En tom källkod fil öppnas i fönstret inaktiv text editor.

2 Importera modulen "re" för att dra nytta av reguljära uttryck biblioteket som tillhandahålls av Python. Skriv följande vid toppen av källa koden arkivera: importera

3 Skapa en sträng som innehåller text. Var noga med att inkludera ett kommatecken. Du kan skriva något sånt här: textOne = "testa, testa"

4 Ta bort semikolonet från strängen med hjälp av funktionen "re.sub", som söker efter ett mönster (komma) och ersätter det med något--ingenting, i detta fall. Du kan lagra resultatet i en sträng märkt "textTwo" genom att skriva följande uttalande: textTwo = re.sub (",", "", textOne)

5 Skriva ut resultatet från "textTwo" genom att skriva följande uttalande: print(textTwo)

6 Kör programmet genom att trycka på "F5". Programmet utdata ser ut så här: test test